Trường MN Chỉ Đạo là trường mầm non  đứng tốp đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ so với mặt bằng chung của tỉnh và huyện. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Chỉ Đạo xem phẩm chất đạo đức, tri thức của giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MN Chỉ Đạo, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp GVMN ở mức tốt, về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

- Trường mầm non Chỉ Đạo có tổng số: 32 đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó:           

          + Biên chế: 27 đ/c; hợp đồng trường 05 đ/c.

          + Cán bộ quản lý: 03 đ/c.

                    + Giáo viên đứng lớp: 24 đ/c. (BC 24)

                    + Nhân viên: 05 đ/c (HĐ 5)

- Tuổi đời của cán bộ, giáo viên, nhân viên:

                    + Dưới 30 tuổi: 17 đ/c

                    + Từ 30 – 50 tuổi: 13 đ/c.

                    + Trên 50 tuổi: 02 đ/c.

- Trình độ đào tạo:

                   + Trên đại học: 01 đ/c

                    + Đại học:  21 đ/c

                    + Cao đẳng : 05 đ/c

                    + Trung cấp : 1 đ/c

                    + Dưới chuẩn: 04 đ/c ( 03 nhân viên nấu ăn, 01 bảo vệ ).