Trường mầm non Chỉ Đạo có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại  với tổng diện tích 7014m2, xây dựng 19 phòng học và 10 phòng chức năng. Các công trình đều kiên cố cao tầng